شرف الشمس

بر اساس جستجوهاي انجام‌شده روايت مستندي در کتب متقدمين اعم از روايي و ادعيه و اذکار يافت نشد که سفارش به استفاده از شرف الشمس کرده باشند
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.