شرعی

اگر مرادتان از اينکه دعاهاي مذکور چه جايگاهي دارند، اين است که آيا صحيح و قابل‌اعتماد هستند، پاسخ اين است: دعاهاي مذکور اگر برگرفته از آيات الهي يا اذکار و ...
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.