پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

من هنوز پانزده سالم تمام نشده است، صدایم کلفت شده است و موی زیر آلت من زبر شده است ورویش کرده است و خارج شدن منی از بدن است، من قبلا زیاد هوسی می شدم ومنی از بدنم خارج می شد اما بعد توبه کردم و جلوی این عادت بد حیوانی را گرفتم اما امروز خوابیده بودم یک خواب بسیار هوسی کننده دیدم و بعد که بیدار شدم دیدم که روی شرتم منی ریخته است و حالا نمی دانم که خودش آمده به طور عادی و یا من از خواب بیدار شدم و این کار را کردم وبعد خوابیدم حکم از نظر شرعی چیست؟

با سلام و سپاس از اعتماد به ما و ارتباط با اين مركز.
با علائمي كه ذكر كرديد، به سن بلوغ رسيديد و تكاليف ديني بر شما واجب مي شود.
كسي كه مني از او خارج شده، چه در خواب باشد، يا در بيداري، جنب محسوب شده و بايد غسل جنابت نمايد؛ بنابراين خواب و بيداري فرقي در اين مسئله ايجاد نمي كند، اما خارج شدن در حال خواب و در حال بي اختياري گناه نيست، اما اگر در حال اختيار باشد، يا انسان با خود كاري كند كه مني خارج شود، اين كار گناه است.

منى در مردان سه علامت دارد:
ا) از روى شهوت و ارضاي غريزه باشد.
ب) با فشار و جستن بيرون آيد.
ج) هنگام بيرون آمدن، بدن سست شود. (1)
آب هايى كه از انسان خارج مى‏شود، به غير از بول و مني ،عبارتند از: مذى، ودى، وذى.
مذى؛ آبى است كه كمى لزج و چسبنده است و اغلب پس از شوخى و تحريکات جنسي و مانند آن خارج مى‏شود . معمولاً قبل از خروج منى خارج مى‏شود و پاك است . غسل و وضو را باطل نمى‏كند.
ودى؛ آبى است كه كمى سفيد رنگ است و گاهى بعد از بول خارج مى‏شود. در صورتى كه انسان يقين نداشته باشد كه با بول آلوده شده، پاك است و غسل هم ندارد.
وذى؛ آبى است كه گاهى بعد از منى خارج مى‏شود. در صورت يقين به اين كه با منى يا بول برخورد كرده ،فقط محل خروج را بايد تطهير كرد .
تا وقتى كه انسان يقين پيدا نكرده كه آنچه خارج شده منى است، غسل واجب نمى‏شود.

پي نوشت :
1 .آيت الله مکارم شيرازي ، توضيح المسائل ، ص 31 ، م 79.