بسمه تعالي
باسلام
اينجانب يقين به فوت نمازهايم ندارم ولي عاشق خواندن نماز قضا هستم ودرنيت نمازقضاي احتياطي را بيان نمي كنم بلكه به صراحت قضاي نماز را نيت مي كنم آيا اشكال دارد؟
با تشكر

همین که می دانی خواندن نماز قضا برایت واجب نیست و نماز قضای خودت را احتیاطا می خوانی کافی است و اشکال ندارد گرچه در نیت احتیاطی بودن را نیاوری.
پی نوشت:
1.آیت الله مکارم توضیح المسائل مسئله 866.