پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان بااین مرکز
حصیر اگر از چوب باشد سجده برآن اشکال ندارد واگر از پلاستیک باشد سجده بر آن جایز نیست.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی توضیح المسائل مسئله 1076.(مطابق با نظر آیت الله خامنه ای).