کنیه امام حسین علیه السلام «ابوعبدالله» بوده، از مسلمات تاریخ است،کنیه ایشان به انتخاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بوده است.
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.