آیا در مبعث نزول وحی شروع شده است؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.