طی جلسه ای صورت گرفت؛
جلسه هم اندیشی کارشناسان گروه آنلاین بخش فضای مجازی به منظور بررسی مسائل جاری گروه آنلاین انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، جلسه کارشناسان گروه پاسخگویی آنلاین،که یکی از گروه های پاسخگو در فضای مجازی است،  به منظور بررسی مسائل جاری پاسخگویی آنلاین و هم فکری کارشناسان و مدیریت پاسخگویی فضای مجازی در راستای تقویت کمی و کیفی فعالیت ها برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از فعالیت های جاری بخش و برنامه های آینده توسط حجت الاسلام پورمدنی «رئیس گروه پاسخگویی فضای مجازی»، ارائه و سپس هر یک از کارشناسان به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پیرامون فعالیت ها و برنامه های بخش پرداختند.

شایان ذکر است گروه پاسخگویی فضای مجازی با بهره مندی از کارشناسان متخصص و آشنا با فضای مجازی در رشته های مختلف دینی، عهده دار پاسخگویی سریع به سوالات پرسشگران است که طبق برنامه زمان بندی به ارائه خدمات به پرسشگران می پردازند.

پرسشگران می توانند به از طریق دو درگاه ذیل با کارشناسان فضای مجازی ارتباط بگیرند:

my.pasokhgoo.ir

cafebazaar.ir/app/ir.pasokhgoo.app