آیا واقعا روز عاشورا از آسمان خون باریده است؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.