طی حکمی از سوی رئیس مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت؛
رئیس مرکز ملی پاسخگویی حجت الاسلام والمسلمین آقای پوررضایی را به سمت مدیر پروژه سامانه پاسخگو منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» طی حکمی حجت الاسلام والمسلمین آزاد پوررضایی را به سمت مدیر پروژه سامانه پاسخگو منصوب کرد.

دکتر اصغری در این حکم، با اشاره به نیازمندی مجموعه به مدیریت متمرکز و توسعه و تحول سامانه پاسخگو و پیگیری و مدیریت آقای پوررضایی، همکاری سایر بخش های پاسخگویی مرکز را خواستار شد.

همچنین دکتر اصغری تلاش مجدانه واحد فنآوری مرکز به منظور اعمال و اجرای برنامه های مدیران بخش های پاسخگویی در سامانه پاسخگو را خواستار شد.