دوران نامزدي (دوران عقد)

اینكه خانواده دختر با ازدواج شما مخالفت می كنند و دلیل این كار را، ازدواج نكردن خواهران بزرگ تر دختر مورد نظر شما معرفی می كنند، به خاطر نگرش و دیدگاه غلطی ...

منظور شما از تاخير ازدواج شما روشن نيست. اگر ازدواج شما بهنگام است و شما واجد شرايط اوليه ازدواج مي باشد تاخير در ازدواج بی دلیل می گردد. چرا كه ...

متاسفانه در دوران عقد، آفاتي وجود دارد كه گاهي ازدواج را به چنين بن بست هايي مي كشاند. اين آفت ها گاهي به دنبال مقايسه همسر با ديگران، گاهي به جهت كدورت هاي ...

اگر عقد رسمي صورت نپذيرفته چه بسا بهتر باشد روزه شك دار نگيريد و با تعديل علاقه از ازدواج با ايشان انصراف ورزيد يا اين كه در يك بازه زماني محدود مثلاً دو ماه...

شايد يكي از عوامل بسترساز اين نارضامندي همانا عدم رعايت ملاك همتايي فرهنگي باشد كه به هر دليلي زمان بحث درباره آن گذشته است.

خواهر گرامي، اگر چه شما هم اكنون از جهت شرعي و قانوني زن و شوهر مي‌باشيد. امّا از نظر عرفي بايد تا زمان عروسي برخي ملاحظات را داشته باشيد و مقداري با پدر و ...

ميزان رفت و آمد نرخ معيني ندارد و بسته به شرايط خانواده همسر اين نرخ متغير است. البته بهتر است تعادل در اين امر مثل هر امر ديگري رعايت گردد و از هر گونه ...

دوست گرامی یكی ازعوامل مهم تهدیدكننده روابط زناشویی دخالت خانواده های اصلی است. متاسفانه بسیاری از اختلافات زناشویی در نتیجه ی دخالتهای نابجا و غیرمنطقی ...

معمولاً خانواده انسان بخشی از وجود فرد به شمار می رود و همان طور كه انسان به خودش عشق می ورزد، خانواده اش را هم دوست دارد بنابراین ...

شاید كمتر زوجی را بتوان یافت كه هیچ گونه اختلافی نداشته باشند . اما نكته مهم چگونگی مدیریت كردن اختلافات و مشكلات می باشد . برای موفقیت در این امر ، زوجین ...

صفحه‌ها