مدیر گروه پشتیبانی علمی و پژوهشی مرکز ملّی پاسخگویی تشریح کرد:
پذیرش ترجمه و اقوال مورخین به جای آیات و روایات، پذیرفتن نقل قول ‏به جای اصل سخن عالم دین، ‏خطای برداشت از آیه یا روایت و پذیرفتن افسانه ها

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید حسن هاشمی، مدیر پشتیبانی علمی و پژوهشی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی، در کارگاه مهمترین خطاهای رایج در پاسخگویی که در مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی نمایندگی در اصفهان، گفت: پذیرفتن ترجمه به جای آیات و روایات، پذیرفتن اقوال مورخین به جای آیات و روایات، پذیرفتن نقل قول ‏به جای سخن عالم دین، خطای برداشت از آیه یا روایت و پذیرش افسانه ها و اساطیر ‏از جمله خطاهای رایج در پاسخگویی هستند.

 وی ادامه داد: اولین نمونه ای که باعث ایجاد خطا می شود پذیرفتن ترجمه آیات و روایات به جای متن آیه و روایت است و ممکن ‏است پاسخگو در مقام دفاع از ترجمه برآید، در حالی که اگر به اصل متن دقت داشته باشد مسأله حل می شود، آیه شریفه 34 از سوره مبارکه نساء ‏یکی از مصادیق مورد نظر ماست.

مدیر گروه پشتیبانی علمی و پژوهشی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی افزود: افزون بر پذیرش ترجمه، پذیرش اقوال مورخان به جای آیه و روایت نیز می تواند سبب ایجاد خطا در پاسخگویی ‏شود، به عنوان نمونه اگر آنچه مورخان پیرامون داستان بنی قریظه درباره آیات 26 و 27 سوره مبارکه ‏احزاب نقل کرده اند را بپذیریم دچار اشتباه شده ایم و این نقل صحیح نیست.

وی پذیرفتن نقل قول ها به جای اصل سخن عالمان دینی ‏را عامل مهم دیگر برای اشتباه در پاسخگویی عنوان کرد و اظهار داشت: مثلاً مرحوم علامه طباطبایی(ره) قولی را نقل می فرماید که ‏محتمل است ذوالقرنین همان کوروش باشد، در حالی که این نقل قول اصلاً نظر علامه نیست و چیزی را ثابت نمی کند ‏بلکه صرفاً بیان یکی از اقوال مطرح در مسأله است و وجود مطلب در المیزان نشان از نظر ایشان نیست.‏

مدیر گروه پشتیبانی علمی و پژوهشی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی دفاع از برداشت شخصی از آیه یا روایت را خطای رایج دیگر در حل مسأله دانست و ابراز داشت: مخاطبان ممکن است ‏از ترجمه آیه شریفه «لا اِکراهَ فِی الدّین» ‏برداشت های مختلفی داشته باشند مانند «عدم وجود اکراه در اصل پذیرش دین» یا «عدم ‏وجود اکراه در اجرای احکام دین» یا «عدم وجود اکراه در دعوت به دین» و سایر موارد که همین ها می تواند منشأ اشتباه در پاسخگویی باشد.

حجت الاسلام و المسلمین هاشمی افزود: پذیرفتن اساطیر و افسانه هایی که در محافل مختلف یا در بعضی کتاب ها نقل می شود هم در موارد بسیار زیادی عامل اشتباه در حل مسأله و خطا در پاسخگویی است که داستان حضرت نوح(ع) در نقل های مختلف از نمونه های آن است.