با سلام
آیا اسم "رحیم" مکروه یا حرام است(به منظور نامگزاری)

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

در روايات به نامگذاري فرزند به اسم نيكو سفارش شده و توصيه شده، اگر نام فرزند نيكو نيست، آن را تغيير دهند. (1)
الله و كلمه هايي كه ترجمه "الله" در زبان هاي ديگر باشد، اسم خاص خداست و بعضي از صفت ها هم كه بر جبروت، عظمت و مالكيت مطلق و جاويدانگي دلالت دارند(مانند خالد، مالك، جبار و...)مخصوص خداست و نامگذاري به آنها صحيح نيست و كراهت دارد كه در بعضي روايت وارد شده مثلا روايت دارد كه "عبد الرحمن" بناميد(2) و از اين روايت معلوم مي شود كه نامگذاري به "رحمن"پسنديده نيست. يا در روايات از نامگذاري به "حكم" و "ابالحكم" (3)و بنا به روايت ديگر "حكيم" نهي شده، زيرا حكم و حكيم نام خدا هستند.(4)
همچنين در رواياتي نام گذاري به "خالد"(يعني جاويدان) و مالك نهي شده و به طور كلي نام گذاري به نام هايي كه بر عبوديت و بندگي دلالت كند، بسيار پسنديده است و نام گذاري به نام هايي كه بر كبر و جاويداني و مالكيت و جبروت و ...كه مخصوص خداست يا نام هاي شيطان و دشمنان خدا يا صفات بد مانند "حارث، ضرار، مرّه، ظالم و...، نهي شده است.(5)
در روايتي هم اسم "حميراء" (6) مورد غضب خدا شمرده شده است.
اما روايت در ممنوعيت يا مكروه بودن اسم رخيم نيافتيم.
پي نوشت ها:
1. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 15، ص 122.
2. همان، ج14، ص124.
3. مجلسي، بحار الانوار، بيروت، الوفا، 1404 ق، ج101، ص129.
4. العيني، عمده القاري، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج22، ص215.
5. وسائل الشيعه، همان، ج14، ص130.
6. همان، ص 123.

موفق و موید باشید