سلام آیا زنان بهشتی هم باید حجاب را رعایت کنند؟؟آیا زنان آنجا محرم ونامحرم دارند؟؟
آیا در بهشت هم زن صیغه ای و زنان نامحرم وجود دارند؟؟؟

ابتدا باید به این نکته توجه نمود که همه چیز آخرت اعم از بهشت و جهنم با دنیا فرق دارد. آن جا جهان دیگرى است با قوانین خاص خود که نمی توان ویژگی ها و امور آن را با دنیا مقايسه نمود؛ مثلا در حالي كه دنيا سراي عمل و تكليف است آخرت سراى جزا و پاداش است.
ولي به هر حال از آن جا که پوشش بدن از غیر از نظر عقلى امرى ممدوح است و نوعى کمال براى انسان محسوب مى شود و از آنجا كه بهشت محل خوبى ها است، مى توان گفت که حجاب در بهشت وجود دارد، ولى نحوه و حدود آن براى ما معلوم نیست. قرآن در مدح حورهاى بهشتى مى فرماید: «حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيام؛(1)بهشت داراى زنان بهشتى (حورى ها) است که در سراپرده هاى خود مستورند»
پوشش بدن ، جزئی از فطرت انسان است . متاسفانه برخی انسان ها فطرت خود را مدفون کرده اند . دین برای شکوفا کردن فطرت ها نازل می شود و انسان های مؤمن به پيروي از تعاليم الهي خود را بر فطرت الهی و انسانی خويش تطبيق مي دهند از سوي ديگر بهشت نيز جایگاه چنين انسانهاي پاک و پاکی طلب خواهد بود كه از خبیث ها تنفر دارند و طیب و طاهرند.
زنان بهشتی با لباس های زیبا و نورانی بهشت، خود را می پوشانند. همچنان که قبل از شوهران بهشتی، پاک بوده و دست هیچ مردی بدانان نرسیده، در بهشت نیز جز مرد خود را نمی خواهند و نمی جویند.
آنان مکلف نیستند که خبائث را نخواهند، ولی طهارت و پاکی جویی و قداست طلبی، خواست خودشان است، همچنان که ملائک با این که مکلف نیستند، جز پاکی را نمی خواهند و نمی جویند.
انسان پاک که فطرتش سالم مانده و شکوفا باشد، از برهنگی و فساد و ظلم بیزار است . ابتلا به این ها برایش زجر آور است . در قیامت که به اراده خدا چشم های حقیقت بین بیدار می گردد،گناهکاران از این که عریان در قیامت محشور شده اند، در عذابند و این از شکنجه های آن ها است.
بنابراین پوشیدگی خواست فطرت زیبایی طلب انسان ها است. در بهشت زنان اهل بهشت پوشیدگی را طالبند. آن ها به فطرت زیبایی طلب خود جز زیبایی و عفت و پاکی نمی خواهند و نمی جویند. بدون این که تکلیف و امر و نهی در کار باشد، این خواست و میل شدید خودشان است.
قرآن کریم، این موضوع را در دو جا مطرح کرده است و با اندکی تفاوت لفظی می‌فرماید:
« در باغ‌های بهشتی، زنانی هستند که جز به همسران خود چشم نمی‌دوزند و عشق نمی‌ورزند . پیش از آن، هیچ انسان و جنّی با آنان تماس نگرفته است.»(3) این زنان دوشیزه و پاکند و شیفته‌ و دلداده‌ همسران خودند و طمع نگاه و لذّت‌جویی از هیچ مرد دیگری را ندارند.
بر اساس روایت ابوذر غفّاری، زن بهشتی به همسر خود می‌گوید:
« به عزّت پروردگارم سوگند! در بهشت چیزی را بهتر از تو سراغ ندارم. سپاس مخصوص خداوند است که مرا همسر تو و تو را همسر من قرار داده است».(4) لذا هرچند نمی توان در این خصوص به طور قطع سخن گفت در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه وجود پوشش و حجاب در بهشت قابل پذيرش بوده و همچنين اصل همسری برخی افراد با هم نیز یقینا مطرح است و حضور همسران بهشتي در كنار هم نيز مورد تاييد مي باشد .
البته با توجه به ابدي بودن نعمتهاي بهشتي ديگر تقسيم بندي همسران به موقت و دائم به آن نحوي كه در دنيا مطرح مي باشد معنا ندارد، اما باید توجه داشت طبق برخی نظرات در آن جهان هر كس در بهشت خود ساكن مي باشد، يعني اينگونه نيست كه بهشت يك مكان خاص و محدود باشد كه همه بهشتيان را در آن جاي دهند و همه به ناچار كنار هم باشند بلکه، در آخرت هر كس متناسب با مقام و مرتبه خاص خود در بهشت خود جاي مي گيرد. لذا در آنجا بهشتهاي متعدد وجود دارد نه يك بهشت (5)، بهشتي كه هر آنچه در آن هست متعلق به خود اوست، و هر نعمتي در آنجا وجود دارد نظير حوريان بهشتي و همسر او فقط متعلق به خود اوست، لذا فرض وجود زنان نامحرم را در آن و براي فردي كه در آن بهشت حضور دارد چندان قابل قبول به نظر نمی رسد.
پی نوشت ها :
1. الرحمن‌(55)آیه 72.
2. شهید مطهری،‌مجموعه آثار ، نشر صدرا، 1375ش، ج 19، ص 181.
3. الرحمن ،‌آیات 56-72.
4. طبرسي، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ناصر خسرو تهران 1372 ش، ج 9، ص208.
5. مريم (19) آيه 61.