پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

آیا بر زنی که عذرشرعی دارد سجده ی زیارت عاشورا جایز است؟

پاسخ:
بله بر زنی که عذر شرعی دارد سجده ی زیارت عاشورا جایز است و اشکال ندارد و از محرمات زن حائض شمرده نشده است.(1)

پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل مسئله 450.(مطابق با نظر آیت الله خامنه ای) .