میدونم که 104 تا کتاب آسمانی داریمکه 10 تاش (حضرت آدم)50 تاش(شیث)30 تاش(ادریس)10تاش(ابراهیم)و 4تای دیگه هم به داوود(زبور)موسی(تورات)عیسی(انجیل)و حضرت محمد(فرقان)حلا اسم کتابهای آسمانی حضرت آدم-شیث-ادریس و ابراهیم را میخواهم بدانم.با تشکر

به نام خدا
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني

از برخی متون استفاده می شود که حضرت آدم (ع)،ابراهیم ،ادریس و شیث دارای کتاب بوده اند ، اما اسم کتاب های اینان معلوم نیست .در برخی روایات آمده است که اینان دارای " صحف" بودند .طبق روایتی که شیعه و سنی از رسول خدا (ص) نقل کرده اند مجموع کتاب هایی که خدا بر انبیا نازل فرمود، یکصد و چهار كتاب بود . طبق حديثى 10 صحيفه برآدم نازل شد، 50 صحيفه بر شيث ، 30 صحيفه بر ادريس .10 صفح بر ابراهيم كه 100 صحيفه مى شود . چهار صحيفه ديگر تورات ، انجيل ، زبور و قرآن است. (1) در المیزان آمده : امام صادق فرمود
كه تمامي صحف نزد ما محفوظ است.(2)
پی نوشت ها :
1. رسولی محلاتی ، تاریخ انبیا ، انتشارات علمیه اسلامیه ، 1361، چاپ سوم، ص ، 151.
2 .محمدحسين طباطبائي، الميزان، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، تهران، اميركبير ، چاپ چهارم، 1370، ج20، ص776؛ ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج22،ص558.