نظر همه مراجع بخصوص آيت الله اراكي و تبريزي رو درباره ازدواج با زن مطلقه اي كه قبل از طلاقش اين مرد با او زنا كرده باشه رو ميخواستم؟ لطفا جواب با اصطلاحات سخت فقهي نباشه جواب رو ساده و قابل فهم ميخوام. باتشكر

به نام خدا
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني

چنانچه شخصی با زن شوهردار زنا کند، این که آیا زن بر مرد حرام ابدی می شود ؟ سه نظر است:
1. طبق نظر آیات عظام: امام خمینی، بهجت، گلپایگانی، صافی گلپایگانی، خامنه ای، نوری همدانی، زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود. اگر مردی با زن شوهردار زنا کند، زن بر مرد حرام ابدی می شود. دیگر نمی تواند با او ازدواج کند.(1)
2. به نظر آيات عظام:شبيري زنجاني، مکارم شيرازي، فاضل لنکرانی زنا با زن شوهردار سبب حرمت ابدی نمی شود. از این رو اگر کسی با زن شوهردار زنا کند، و زن طلاق بگیرد و عده نگه دارد، بعد از گذشت عده می تواند با او ازدواج کند.(2)
3. طبق نظر آیات عظام :خویی، تبریزی، اراکی، سیستانی و وحید خراسانی، بنابر احتیاط واجب زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود.(3)
پي نوشت ها:
1. امام خمینی ،تحریرالوسیله، ج2 ،ص267م22؛ استفتائات، ج3، ص297، سوال 14؛ آیت الله بهجت، استفتائات، ج4، ص13، سوال 4583؛ آیت الله گلپایگانی، مجمع المسائل، ج2، سوال 587؛ آیت الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج2، ص49، سوال 1384؛ آیت الله نوری همدانی، توضیح المسائل، مسأله 2399.
2 . آيه الله شبيري زنجاني، توضيح المسائل. ج2 ،مسئله2407؛ المسائل الشرعیه، ص548، مسأله 2411؛ آيت الله مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج3، سؤال 641؛ آيت الله تبريزي، توضيح المسائل، مسئله 2407 و2412؛ آيت الله فاضل لنکرانی،توضيح المسائل ،مسئله2517. جامع المسائل، ج1، سوال 1467، ج2، سوال 998؛ الاحکام الواضحه، ص377، مسأله 1664.
3. آیت الله خویی، منهاج الصالحین، ج2، ص266، مسأله 1263؛ آیت الله تبریزی، منهاج الصالحین، ج2، ص338، مسأله 1263؛ آیت الله اراکی، المسائل الواضحة، ج2، 86، مسأله 2412؛ آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج3، ص61، مسأله 180؛ آیت الله وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج3، ص302، مسأله 1263.