اگر شبی که از شب های عزیز و با فضیلت مثل شب های قدر موقعیتی پیش آمد و نتوانستیم خود را کنترل کنیم و با همسر خود نزدیکی کردیم آیا مرتکب گناهی شدیم؟

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با مرکز؛
نزدیکی با همسر در شب های قدر اشکال ندارد و گناه حساب نمی شود و در صورتی که همسر در عادت ماهیانه نباشد، در هر شبی که مرد بخواهد می تواند با همسرش نزدیکی کند. (1)
پی نوشت:
1. سؤال از دفتر آیت الله سیستانی.