سلام. میخواستم ببینم اگه ادم روزه باشه و قصد بیرون اومدن منی رو نداشته باشه. فقط با التش دست بزنه. چه حکمی داره. کلا ااگه التش یکم خیس بشه رووزه باطله? یا حتما منی باید با جهیدن بیرون بیاد تا روزه باطل شه?

با سلام وتشکر از ارتباط با این مرکز
دست زدن به آلت روزه را باطل نمی کند .نیز کمی خیس شدن آلت روزه را باطل نمی کند. زن اگر عمدا کاری کند که به اوج لذت برسد و در آن حال مایعی خارج شود،روزه اش باطل می شود .قضا و کفاره دارد. منی زن جهش ندارد.
زن با دو چیز جنب می شود و هرگاه جنب شود ،باید غسل جنابت کند:
1- داخل شدن آلت تناسلی مرد به جلو یا عقب زن که اگر به اندازه ختنه گاه یا بیش تر داخل شود، زن و مرد هر دو جنب می شوند، گرچه منی خارج نشود.
2-بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا در بیداری.
اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود ،جنب می شود. اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد، ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه ،جنب نمی شود و غسل لازم نیست.
زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند جنب می شود . اگر یقین پیدا نکند جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود ،چون به اوج شهوت نرسیده ،جنب نمی شود. رطوبت خارج شده هم پاک است. وضو و غسل را باطل نمی کند.(1)
اوج لذت و شهوت به حالتي گفته مي شود که در آن حال معمولا انسان از خود بي خود مي شود .لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند . حالت شهوتش تمام و بدنش سست مي شود . حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد ،ولي وقتي غذا خورد و سير شد ،ديگر ميل به غذا ندارد.
پی نوشت:
1.امام خمینی، استفتاآت، ج1 ،سوال101.