با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز.
وارد کردن انگشت در داخل مهبل خانم غسل جنابت را بر ایشان واجب نمی کند.
زن با دو چیز جنب می شود و هرگاه جنب شود ،باید غسل جنابت کند:
1 - داخل شدن آلت تناسلی مرد به جلو یا عقب زن که اگر به اندازه ختنه گاه یا بیش تر داخل شود ،زن و مرد هر دو جنب می شوند، گرچه منی خارج نشود.
2-بیرون آمدن منی ، چه در خواب باشد یا در بیداری.
اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنب می شود. اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد ،ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه ،جنب نمی شود و غسل لازم نیست.
زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند جنب می شود . اگر یقین پیدا نکند جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود ،چون به اوج شهوت نرسیده جنب نمی شود . رطوبت خارج شده هم پاک است . وضو و غسل را باطل نمی کند.(1)
پی نوشت:
1.آیت الله خامنه ای، استفتاآت ،سؤال171.