پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

آیا این درست است که سه روز درسال هستند که کار کردن در آنها حرام است؟ و یکی از این سه روز عاشوراست؟ ضمنا می خواستم بدانم که دقیقا حرام است یا مکروه؟ و آیا تبصره ای دارد؟ چون همانطور که واضح است بعضی از مشاغل در روز عاشورا هم نمی توانند تعطیل شوند، همانند پلیس، پرستار و ... با تشکر

پاسخ:
کارکردن در روز عاشورا حرام نیست، ولی اگر انسان کار ضروری ندارد، شایسته است که مشغول کار نشود و در عزاداری شرکت کند. اما کسانی که مشاغلی دارند که نمی شود آن را تعطیل کرد مانند پلیس، پزشک، کشیک یا پرستار و نانوا و مانند این مشاغل لازم نیست کارشان را تعطیل نمایند. کارکردنشان هیچ گونه اشکالی ندارد.