با سلام و ادب
1-آيا از خانمها هم مثل مردها مني با جستن خارج مي شود يا به آرامي؟
2-مني خانمها همرنگ مني آقايان است؟
3-اگر خانمي با تحريكات جنسي به لذت برسد و مني از او خارج شود دقيقه چه حالي به او دست مي دهد؟ چون خانمها با اندكي لمس و نوازژش لذت مي بينند.يعني چگونه مي شود تشخيص داد كه خانمي به اوج لذت رسيده يا هنوز باقيست؟
4-محتلم شدن خانم متاهل اما باكره (نامزد) با خانمي كه قبلا آميزش صورت گرفته فرق مي كند؟

متشكرم
مقلد آقاي خامنه اي

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
در خانم ها لازم نيست مني، با جستن خارج شود. بلکه خارج شدن مايع در اوج شهوت، حکم مني را دارد و سبب جنابت مي شود. در صورتي که خانم ها از نظر جنسي به حدي تحريک شوند که به حالت رعشه جنسي و يا ارگاسم برسند ( اوج شهوت) و در اين حالت مايعي از آن ها خارج شود، جنب مي شوند و بايد غسل کنند، در غير اين حالت آنچه خارج مي شود پاک است . نيازي به غسل ندارد که به آن "مذي" مي‌گويند.
بنابراين اگر در اوج شهوت نباشد و مايع خارج شود، پاک است و يا به اوج شهوت برسد و مايع خارج نشود،باز هم جنب نمي‌شود. اگر شک کند که به اوج شهوت رسيده يا نه و مايع خارج شود، باز حکم جنابت را ندارد و غسل لازم نيست.(1)
منظور از اوج لذت جنسي، مرحله آخر شهوت است که وقتي به آن حالت مي رسند ،تقريبا از نظر جنسي بعد از آن ارضا مي گردند و تخليه مي شوند .
محتلم شدن خانم ها بين باکره و غير باکره فرقي نمي کند.
پي‌نوشت‌ :
1. آيت الله خامنه اي،رساله استفتاآت،س 171 ؛
توضيح المسائل مراجع، ج1، مسئلة 346 و ذيل آن.