برخی از افراد دوره عادت ماهیانه شان تقریبا همیشه 8 روز است آیا می توانند، پس از 6 روز غسل کرده و احکام را بجا آورند؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
مدت حيض كم تر از سه روز و بيش تر از ده روز نمى‏شود . ( 1 )
از اين رو وقتي که خون پيش از ده روز قطع شد، گرچه بعد از 6 روز ،پس از پاک شدن بايد غسل حيض بکنند .ولي اگر پاک نشده ،نمي تواند بعد از 6 روز غسل حيض کند .
پي نوشت :
1 . توضيح المسائل مراجع ، ج 1 ، ص 270 ، مسئله 441 .