پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

برخی از افراد دوره عادت ماهیانه شان تقریبا همیشه 8 روز است آیا می توانند، پس از 6 روز غسل کرده و احکام را بجا آورند؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
مدت حيض كم تر از سه روز و بيش تر از ده روز نمى‏شود . ( 1 )
از اين رو وقتي که خون پيش از ده روز قطع شد، گرچه بعد از 6 روز ،پس از پاک شدن بايد غسل حيض بکنند .ولي اگر پاک نشده ،نمي تواند بعد از 6 روز غسل حيض کند .
پي نوشت :
1 . توضيح المسائل مراجع ، ج 1 ، ص 270 ، مسئله 441 .