یکی از شعارهای انقلاب آزادی بود اما بعد از پیروزی اعلام کرد که دست همه را قطع خواهم کرد! پس این وعده‌های شیرین چه شد؟

یکی از شعارهای انقلاب آزادی بود و آقای خمینی قبل از پیروزی به همه اعلام کرد که مارکسیست‌ها هم در بیان اعتقادات خود آزادند و در اسلام بگیر و ببند نداریم! اما بعد از پیروزی اعلام کرد که دست همه را قطع خواهم کرد! پس این وعده‌های شیرین چه شد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.