پوشیدن جایگاه حقیقی امام سجاد (ع) در پیش چشم مردم بود تا مبادا بنی امیه نسبت به آن حضرت حساس شوند و در صدد آسیب رساندن یا حذف ایشان برآیند.
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.