پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر کسی درراه خدمت‌رسانی به بیماران مبتلابه کرونا از دنیا برود، آیا شهید محسوب می‌شود؟

اگر کسی از کادر درمانی بیمارستان‌ها، درراه خدمت‌رسانی به بیماران مبتلابه کرونا از دنیا برود، آیا شهید محسوب می‌شود؟

پاسخ: احکام شهید را ندارد و باید کفن شود و غسل داده شود ولیکن با توجه به نظر مقام معظم رهبری در این خصوص به‌عنوان شهید خدمت محسوب می‌شود.