توسط بخش انجمن گفتگوی دین مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی دومین بسته گرافیکی فتو حدیث توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید و در فضای مجازی عرضه شد.
طراحی دومین بسته فتو حدیث

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، بخش انجمن های گفتگوی دینی، در راستای فعالیت های خود در فضای مجازی و براساس نیازهای مخاطبان و جامعه، اقدام به تولیداتی در زمینه نرم افزارهای اندرویدی و تولیدات گرافیکی دارد. و تاکنون نرم افزارهای متنوعی در این خصوص تولید شده است.

در همین راستا، دومین بسته فتوحدیث با ده عنوان پوستر تولید و در فضای مجازی منتشر شد.

این پوسترهای فتوحدیث با موضوعات حجاب، امام زمان عج الله فرجه الشریف، قرآن، عقوبت سبک شمردن گناه، سبک زندگی، فضای مجازی، فرزندداری، مهمان نوازی و نماز طراحی شده است.