طی جلسه ای در مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
در این جلسه از زحمات مدیران و کارشناس مسئولان قبلی تقدیر و مسئولین جدید معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، طی جلسه ای حجت الاسلام والمسلمین دکتر اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» از زحمات و تلاش های مدیران و کارشناس مسئولان مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی تقدیر به عمل آمد.

در این جلسه از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی امین «سرپرست سابق گروه ارزیابی و پشتیبانی علمی»،

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبادی نیک « سرپرست سابق گروه مکتوب و رسانه»، آقای رضا شجاعی « کارشناس مسئول سابق اخلاق»، حجت الاسلام والمسلمین ملکی « کارشناس مسئول سابق ارزیابی»، تقدیر شد.

همچنین طی احکام جداگانه ای آقایان حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبرعبادی نیک را به سمت «سرپرستی گروه ارزیابی و پشتیبانی علمی»، حجت الاسلام و المسلمین جواد مرادی را به سمت «سرپرستی گروه مکتوب و رسانه»، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا ملکی را به سمت «کارشناس مسئول اخلاق» و جناب رضا شجاعی را به سمت «کارشناس مسئول ارزیابی» معرفی شدند.

دکتر اصغری در این جلسه خدمات و زحمات مدیران و کارشناس مسئولان را شایسته تقدیر دانست و مدیران و کارشناس مسئولان جدید را معرفی کرد.