دیه، جنین، حقوق زنان، فلسفه احکام، فلسفه قصاص و دیات.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.