از سوی بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت؛
به همت بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی، کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی با موضوع تربیت فرزند تدوین و انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، گروه اخلاقِ بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، کتاب الکترونیکی با موضوع «تربیت فرزند» تولید و منتشر کرد. در این کتاب به پنج پرسش مهم در حوزۀ تربیت فرزند با عناوین ذیل پاسخ داده شده است:

1. تربیت دینی

2. کنترل فرزند در فضای مجازی

3. توجه به نیاز فرزند و اطاعت از شوهر

4. اجبار در تربیت

5. بی نماز شدن فرزند

علاقمندان می توانند جهت استفاده و نشر این کتاب به سایت مرکز ملی به نشانه https://my.pasokhgoo.ir/book/148 مراجعه نمایند.