بیان ایراد نامزد انتخاباتی

پرسش: آیا در جریان رقابت‌های انتخاباتی، مجاز به بیان ایراد نامزد مقابل هستیم؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.