از سوی مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این دوره آموزشی جمعی از طلاب مبلغ استان فارس با موضوعات مهم احکام و مهارت های پاسخگویی به آن آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی در این دوره طی ده جلسه جمعی از طلاب مبلغ استان فارس با موضوعات مهم احکام و مهارت های پاسخگویی آن آشنا شدند.

این دوره که به سفارش معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه استان فارس برگزار شد، کارشناسان پاسخگوی مرکز آقایان حجج اسلام حسین ابراهیمی، سید محمد تقی محمدی و جواد عبادی به بیان موضوعات بیت کوین، فارکس، فیوچرز، سی اف دی، خمس، سقط جنین و تلقیح مصنوعی پرداختند.

شایان ذکر است مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تاکنون ده ها دوره آموزشی در خصوص پاسخگویی به سؤالات و شبهات پربسامد و همچنین دوره های مهارتی پاسخگویی ویژه طلاب برگزار کرده است.