توسط بخش مشاوره و روانشناسی مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت:
اولین دوره مهارت های زندگی از سلسله دوره های آموزشی با موضوع خانواده از سوی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در ادامه سلسله دوره های آموزشی با موضوع خانواده، اولین دوره مهارت های زندگی در حال برگزاری است. این دوره شامل چهار مهارت از مهارت های ده گانه زندگی است.  خودآگاهی، غلبه بر افسردگی و مقابله با خُلق منفی، غلبه بر خشم و مدیریت زمان از عناوین این دوره می باشد.

مدرس دوره آقای علیرضا فاضلی با تحصیلات حوزوی و دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی دانشگاه تهران می باشد که سابقه برگزاری متعدد کارگاه‌های مهارت‌های زندگی را در کارنامه دارد.

همچنین این دوره در شش جلسه در سالن جلسات مرکز ملی پاسخگویی برگزار می شود که اولین جلسه آن در تاریخ شنبه 24 فرودین برگزار گردید.

علاقمندان جهت حضور می توانند از طریق شماره 09195411477 برای این دوره و دوره های آتی ثبت نام نمایند.