بسیاری معتقدند وضع حجاب در ایران قبل از انقلاب تا این حد فجیع نبود؟ آیا اجبار حجاب صحیح بود؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.