آیا امی بودن پیامبر صلی‌الله علیه و آله یعنی ایشان در زمان بعثت سواد خواندن و نوشتن نداشتند یا در طول عمر مبارکشان؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.