حديث

مرحوم ملا صالح مازندراني در شرح اصول كافي در باره راه نجات از وسوسه در تفكر در باب خلقت مي نويسد و قد ورد انه اذا دخل عليكم هذاالوسواس قولوا لا اله الا الله 1

"كار در زمينه روايت" مفهوم بسيار گسترده اي دارد.

با تحقيقي كه صورت گرفته است اين جزء احاديث نيست، البته در فضاي مجازي و سايت ها به عنوان ضرب المثل فارسي قلمداد شده است.

پرسشگر محترم چنين روايتي را در كتب روايي و تفسيري نيافتيم.

صفحه‌ها