نیت از کار کردن.ذهنیت درست از عبادت.ترک عادت زشت.عبادت بودن ترک عادت بد

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.