به نام خدا
سلام
قبل از هر حرف و پرسشی می خواستم بگم که من آدمی نیستم که گناهی انجام بدم و بعد گناه برای تسکین خودم به خواهم خودم را گول بزنم پس لطفا با من صادق باشید.

والا من یک سال نیمی هست دختری را دوست دارم و بعد از دیدار خانواده ی او ما بیشتر باهم آشنا شدیم به گونه ای که خانواده ی او گفتن شما برای هم اما فعلا اولویت درس و نگذاشتن از اون موقع تا حالا همو ببینیم چون اونا یه شهر دیگه هستن.کم کم رابطه ی بین ما شدید شد و من تصمیم گرفتم بینمان صیغه ای خوانده شود که اگر چیزی بهم می گوییم گناه نداشته باشد ولی بدون اذن پدر او چون اگر هم می گفتیم می گفتن نه واز طرفی دیگه کنترل رابطه داشت از دستم در می رفت پس گفتم بهتره محرم شیم البته مخفیانه.چند وقتی هست محرم شدیم و من فهمیدم نامزدم خیلی نیاز به سکس داره به گونه ای که ممکنه خود ارضایی کنه ولی چون راه دور هست من مجبور بودم او را شب ها به صورت تلفنی ارضا کنم که چندین بار این کار را کردم و او خیلی احساس رضایت داره از این که ارضا میشه ولی درحین ارضا شدن اصلا اصلا دستش را به بدنش نمیزند که خود ارضایی شه و من هم اصلا ارضا نمیشم و خیلی بده.حالا که چند وقتی گذشته چون شهوت به جفتمون خیلی فشار آورده تصمیم گرفتیم برای اولین بار به صورت چت تصویری در مقابل هم لخت شیم.وقتی که درمقابل هم لخت شدیم نمیدونم چرا ولی آلت من هرکاری کردم یزرگ نشد که نشونش بدم و اصلا واسه ی دیدن آلت من هم بود که تصمیم گرفتیم همو ببینیم.بلخره در حالی که داشتیم همو میدیدیم آلتم رو مالیدم به بالشت که بزرگ شه و نشونش بدم و خدا شاهده اصلا قصد اینکه منی بخواد بیاد بیرون ولذت ببرم نداشتم.آلتم همش کوچیک بود و من فکر میکردم تا وقتی که آلتم بزرگ نشه منی بیرون نمیاد ولی یواش یواش داشت احساس لذت بهم دست میداد ولی من چون فکر کردم تا آلت کوچیکه منی نمیاد بازم به بالشت مالشش دادم که یهو و به صورت خیلی ناگهانی بزرگ شد و منی اومد بیرون و دوباره سریع کوچیک شد.من وحشتناک ناراحت شدم که نکنه استمنا باشه ولی دیدم احساس گناه ندارم بخاطر همین شک کردم که گناه کرده باشم پس ترجیح دادم بپرسم.رفتم حموم به نیت غسل ولی نیت غسل هم یادم رفت.اکنون هم اومدم بیرون اولین کارم پرسش از شماست چون واسم خیلی مهمه.و اما سوال های من:
1.آیا صیغه ی ما درست است و ما محرم هستیم؟
2.آیا ارضا های شبانه ی او حلال است و مشکلی ندارد؟و اینکه اگر دست بزند به بدنش یا من بگویم دست بزن به بدنت اشکالی دارد؟یا حتی او به من بگوید که منم بتوانم ارضا شوم چی؟
3.لخت شدن ما حلال بوده یا نه؟
4.آیا با اون که واقعا و خدا شاهده من قصد خود ارضایی نداشتم و حتی فکر می کردم تا وقتی آلتم کوچیکه منی نمیاد بیرون,آیا من استمنا کردم یا حلال بوده و مشکلی نداشته؟و اینکه حتی اگر هم قصد این داشتم که منی بیاد بیرون آن موقع چه حکمی دارد؟(همه ی این شرایط را درصورتی می گویم که در حال دیدن هم هستیم نه در تنهایی)
5.اگر در حین دیدن هم,من به او یا او به من بگوید جای خاصی از بدت را مالش بده و به همین صورت ارضا بشیم چه حکمی دارد؟(این حالت با حالت سوال 2 که به صورت تلفنی هست لطفا جواب جداگانه دهید)
6.آیا بازم میتونیم این کار را ادامه دهیم؟
7.من خیلی دوست دارم زنم آلتم را بمکت و منی را قورت دهد و حتی من شهوت گاه او را بلیسم و مایع های او را بخورم,حکم این کار چیست و خوردن منی من در حین مکیدن همسرم یا خوردن مایع های اوج لذت جنسی همسرم توسط من چه حکمی دارد؟
ازتون خواهش میکنم به همین صورتی که من سوال هایم را شماره گذاری کردم پاسخ هر سوال را با ذکر شماره ی همان سوال بگویید که من کاملا متوجه شوم.و دیگر اینکه اگر مساله ای بوده که عیب داشته و من ذکر نکردم لطفا بگویید و خواهش دیگرم اینکه لطفا به سوال هایم پاسخ دقیق و شفاف دهید و کلی گویی نکنید که من تکلیف خودم را با خدایم بدانم.
با تشکر از شما
خدا راضی باشه ازتون که به مردم کمک می کنید.