چراشرط بکارت برای خانوما درعقد هست? خیلی از پسرهاقبل ازازدواج باچندین نفر به صورت شرعی(صیغه)یاغیرشرعی رابطه دارند وهنگام ازدواج هم اصلا ازنظر فقه نیازی نیست این موضوع رو به همسرشون بگن.(وخدا هم این حق رو بهشون داده چون نشانه بکارت ندارند)اما خانوماقبل از ازدواج نباید هیچ رابطه ای داشته باشندحتی ازنوع حلال چون موقعیت ازدواج روازدست میدن وخدا هم این حق رو به نداده چون برای خانوما بکارت قرار داده- آیا این تبعیض وبی عدالتی نیست? هنگام ازدواج هم همین پسرکه باده هانفر ارتباط داشته ازیه دختر پاک ومتدین گواهی بکارت میخواد آیا این تهمت وتوهین به خانوما نیست?اصلا ازنظرشرعی حق این درخواست رو دارند اگه دارند چرا? آیا فقط مردا حق دارند بخوان همسرشون باکره باشه?خانوما حق ندارن بخوان همسرشون باکره باشهق
ه وقتی راهی برای تشخیص وجود نداره یعنی خدا این حق رو به خانوما نداده دیگه اینطور نیست?

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
پرسشگر گرامي! « بكارت» از جمله مفاهيمي است كه طي تاريخ بشريت حامل بار معنايي مقدسي بوده است و عاملي سبب عفت ورزيدن دختران شناخته شده، آن‌گونه كه در احاديث اسلامي نيز به آن اشاره شده و چنين است كه بكارت نقش مهمي را در امر ازدواج هم ايفا مي‌كند.
اما قبل از اينكه وارد مسأله اصلي شويم بايد اين نكته را خاطر نشان كنيم كه هميشه داشتن پرده بكارت نشانه پاكي از گناهِ ارتباط نيست و از طرفي هميشه نداشتن پرده بكارت هم دليل بر ناپاكي نيست. زيرا بعضي از دختران مادرزادي از اين نعمت محروم اند و در بعضي از مواقع به دليل موضوعاتي مانند شست و شوي بيش از حد، اتفاقاتي مانند ورزشهاي سخت و يا پرت شدن از بلندي و... ممكن است باعث آسيب ديدگي پرده بكارت شود.
- براي آرامش قلب و قانع شدن به نكات زير توجه كنيد:
1- باكرده بودن صفت است و آن‌گونه كه فقها تصريح كرده‌اند جز «صفات كمال»؛ يعني صفتي است كه اگر در زني باشد، موجب كمال آن زن نسبت به زن‌هاي ديگر بوده و در نتيجه موجب افزايش ميزان مهريه او خواهد بود. لذا در بحث تعيين مهرالمثل يكي از صفاتي كه مورد ملاك قرار مي‌گيرد باكره يا ثيبه بودن زوجه است. جمال و زيبايي و سواد و دانش نيز از جمله صفات كمال در يك زن هستند.
2- نگاه اسلام به پردۀ بكارت:
صرف فقدان بكارت موجد خيار عيب و خيار شرط نيست. وجود بكارت در زني كه اولين بار است كه مي‌خواهد ازدواج كند، عرفاً شرط محسوب شده و فقدان آن موجب خيار است. ضمناً ترميم پرده‌ي بكارت اگر ازاله در اثر حوادث طبيعي بوده باشد، نه تنها تدليس نبوده بلكه لازم است.
3ـ به نظر ما پرده بكارت بزرگ ‌ترين هديه خداوند به دختران است. متأسفانه پسران از جهت ظاهري از اين موهبت محروم هستند، پرده بكارت يكي از بزرگ‌ترين بازدارنده‌ها در برابر گناهان جنسي محسوب مي‌گردد. گويا خداوند نگهباني هميشگي براي رهنمون ساختن دختران به بهشت دنيا و آخرت فراهم آورده است.
4- پرده بكارت دختران را از بسياري از بيماري‌هاي عفوني كه از راه جنسي منتقل مي‌شود، مصون ساخته است. درصد بالاتر بيماري‌هاي آميزشي در پسران نسبت به دختران از ايمني بخش بودن اين موضوع حكايت دارد. با دقت بيش تري به اين موضوع بينديشيد كه بي‌اهميتي (يا حتى ننگ بودن) بكارت نزد دختران غربي چه ثمره‌اي براي آنان داشته است، بي‌توجهي به كاركرد پرده بكارت دنياي غرب را به ورطه سقوط كامل اخلاقي كشانده است.
5ـ در اسلام بكارت ويژه دختران نيست. براي پسران اصطلاح باكر استفاده مي‌گردد، همان طور كه در اسلام بر دست نخوردگي و عدم تجربه جنسي دختر تأكيد دارد، بر بكارت و خوشتنداري جنسي پسران پافشاري مي‌كند.
6ـ روان‌شناسان ديني معتقدند كه آثار روان‌شناختي گناه با رعايت برخي ظواهر و نبود شواهد عيني گناه منتفي نمي‌گردد. اگر پسري گناه جنسي مرتكب شود، صرف نظر از آن كه كسي از آن مطلع شود يا نشود، آثار مخربش را بر روان وي خواهد گذاشت. خداوند عالم به غيب است. ظاهرسازي و پرده‌ پوشي‌ها پسران و دختران تأثيري در اراده او ندارد؛ بنابراين مجازات اخروي آن به جاي خود باقي است.
7ـ همان گونه كه پسران مي‌توانند بدون كوچك ‌ترين ردّي از دام اتهامات بگريزند، دختران نيز مي‌توانند به انواع گوناگون تجارب جنسي ارتكاب ورزند. هيچ كس از جمله شوهرآينده شان از آن خبردار نشود، گناهان جنسي دختران فقط منحصر به ازاله بكارت نيست. به ده‌ ها طريق نامشروع مي‌توان به ارضاي جنسي پرداخت، دختران از طريق مختلفي مانند ترميم بكارت خود را به عنوان دختر باكره به شوهر خود عرضه مي كنند، چه بسا دختران ناپاكي كه با حفظ بكارت و به پشتوانه معاينه بكارت سرپوش بزرگي بر انواع و اقسام گناهان جنسي خود نهاده‌اند.
8ـ از نظر اسلام و روان‌شناسي راهكارهاي بسيار دقيق‌ تري براي اطمينان از پاكي و صداقت پسر وجود دارد كه از پرده بكارت بسيار كارآمدتر است، يكي از اين راهكارها تحقيقات همه جانبه از فاميل، همسايگان، دوستان و همكاران پسر مي‌باشد. با فرض وجود چيزي مانند پرده بكارت براي پسران، آنان مي‌توانستند مانند دختران با حفظ و ترميم بكارت به هزاران فساد جنسي مبادرت ورزند و روح همسرشان نيز از آن با خبر نگردد.
9ـ در شرايط حاضر بهتر است به جاي تمركز بي‌ثمر بر اين گونه افكار آسيب‌زا، به تمركز در امور ضروري ديگر بپردازيد، فقط با يكي از ميلياردها پسر ازدواج خواهيد كرد، سعي كنيد با شيوه هاي مطمئن تري از پرده بكارت به پاكي و طهارت وي اطمينان حاصل نماييد. حفظ پاكي و طهارت خود و دوستان خود را نه در پرده داشتن، بلكه در دل و دست و چشم و قلب پاك بجوييد.
موفق و موید باشید