سلام
حکم شرعی خون مردگی زیر ناخن که بعد از چند روز یا بیشتر از یک ماه از زیر ناخن قابل مشاهده است چیست ؟
اصلاً این خون بعد از مدت مذکور حکم نجاست مانند خون‌های دیگر دارد یا نه ؟
اگر نجس باشد وقتی از زیر ناخن ابتدای آن پیدا می‌شود تا وقتی که امکان پاک کردن آن وجود داشته باشد چیست یعنی در مرحله‌ای که پاک کردن آن ممکن نبوده یا باعث مشقت است ؟

باسلام و تشکر از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی
خونى كه به واسطۀ كوبيده شدن بدن زير ناخن يا زير پوست جمع و بسته مى‌شود و به آن خون مرده مى‌گويند، اگر طورى بشود كه به آن خون نگويند، پاك است و در صورتی که به آن خون بگویند نجس است، چنانچه پوست روى آن پاره شود در صورتى كه بيرون آوردن مشقت ندارد، بايد براى وضو و غسل بيرون آورند و وضو يا غسل كنند و اگر مشقت دارد، جبيره نمايند. (1)
پی نوشت:
1 . امام خمینی، نجاه العباد، ص 73، مسئله 6 .