من زنی متاهل در خانوادۀ مذهبی ای هستم.ولی چندباری در خوابم میدیدم که با اطرافیان همجنسم رابطۀ نامشروع داشتم در حالی که این حرکت را خلاف نمی دانستم.ولی به محض بیدار شدن خیلی ناراحت میشدم. می خواستم بدانم علت دیدن این خواب های پریشان من چیست ؟

این مرکز، تعبیر خواب نمی کند؛ اما با توجه به این که خواب های انسان می تواند در اخلاق و زندگی انسان تأثیرگذار باشد، چند نکته به اختصار اشاره می گردد:
1. امام صادق (ع) فرمود: «رؤیا، بر سه قسم است: گاهی بشارتی از ناحیه خدا است. گاهی وسیله غم و اندوه از سوی شیطان است. گاه، مسائلی است که انسان در فکر خود (در روزها هنگام بیداری) می پروراند و آن ها را در خواب می بیند». (1)
1. بیش تر انسان‏ها به دلیل دل مشغولی‏های دنیوی، از دیدن رؤیای رحمانی محروم اند و به همین جهت، همه یا بیش تر خواب هایی که می‏بینند، از دو قسم دیگر، خصوصا دل مشغولی ها، نگرانی ها، میل ها و ترس های نفسانی است.
2. به دلیل ظرافت و پیچیدگی بالای خواب ها از یک سو، و دشواری یافتن معبران واقعی و قوی از سوی دیگر، نباید خیلی روی آن ها حساس بود؛ بلکه باید نیروی خود را روی واقعیات زندگی متمرکز نمود.
3. بسیاری از خواب هایی که به ظاهر بد و نگران کننده اند، معنای خوبی دارند که معبران قوی آن را می فهمند. بنابراین، نباید نگران بود و باید این نوع خواب ها را حمل بر خیر کنیم.
4. اگر خوابی برای تان خیلی ناراحت کننده بود، صدقه بدهید و به زندگی و وظایف خود بپردازید.
5.یک خواب، برای افراد مختلف یا در زمان های مختلف، دارای معانی مختلف می باشد و لذا فکر نکنید که معنای خواب شما همان چیزی است که در کتاب های تعبیر خواب آمده است.
6. خواب خود را برای دیگران تعریف نکنید؛ مگر به دلیل ضروری. خود نیز خواب خود را تعبیر به خیر کنید؛ زیرا تعبیر خواب، چه از ناحیه خود و چه از ناحیه دیگران، در زندگی ما تاثیر می گذارد.
نکتهء پایانی:
همان گونه که در نکتهء سوم گفته شد ، بسیاری از خواب های به ظاهر بد و نگران کننده ، معنای خوبی دارند و در مورد مشابه خواب شما نیز تعبیراتی از برخی عالمان صورت گرفته که دلالت دارد که این خواب ، معنای بدی ندارد. در عین حال اگر شما در زمینهء غریزهء جنسی مشگل یا دغدغه ای دارید می توانید با بخش تلفنی ما (09640 بدون کد) تماس گرفته و با دریافت وقت مشاوره ، آن مسائل را مطرح نموده و راهنمایی های لازم را بگیرید.
موفق باشید.
پي نوشت:
1. ثقة الاسلام کلینی، کافی، ج 8، ص 90، دارالکتب الاسلامیة، طهران، 1365 ش.