آبهاي كه از بدن خارج مي شوند چند تا هستند چگونه بايد آنها را از هم تشخيص دادو دلايل خروج هر كدام چيست

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با مرکز؛
آب هایى که از انسان بالغ خارج مى‏شود، به غیر از بول و منی عبارتند از: مذى، ودى، وذى.
مذی آبی است کمی لزج و چسبنده که نوعاً بعد از تحریک شدن جنسی (مانند دیدن صحنه شهوت‌انگیز، یا فکر کردن درباره آن یا نگاه و صحبت با جنس مخالف و یا بازی با همسر) خارج می‌شود. معمولاً قبل از خروج منی خارج می‌شود و پاک است و غسل و وضو را باطل نمی‌کند.
اما «وذی» آبی است که گاهی بعد از خارج شدن منی، از انسان بیرون می آید. اگر به واسطه برخورد با منی نجس نشده باشد، پاک است و غسل هم ندارد.
«ودی» آبی است که گاهی بعد از بول بیرون می آید و از نظر ظاهر شبیه منی است. اما حکم منی را ندارد . نشانه های خارج شدن منی را هم ندارد. اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است.
البته بول و منی از نجاسات محسوب می شوند. تا وقتى که انسان یقین پیدا نکرده که آنچه خارج شده منى است، غسل واجب نمى‏شود. خروج منى در مردان سه علامت دارد:
الف) از روى شهوت و ارضای غریزه باشد.
ب ) با فشار و جستن بیرون آید.
ج ) هنگام بیرون آمدن، بدن سست شود. ( 2 )
بنا بر این هر نوع مایعی که از انسان خارج می شود، نجس نیست و احتیاج به غسل ندارد. اما اگر آن شرایط را دارا بود، منی است. حکم جنابت دارد و باید غسل جنابت کنید.
لطفا هرگاه سوال شرعی می پرسید، نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهیم.
پی نوشت ها :
1. آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه استفتائات، س 93.
2. همان، س 177.