من در ماه رمضان در حالی که روزه بودم خود ارضایی کردم

پاسخ:
@@@@با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛در صورتی که انسان در حال روزه با عمد و آگاهی استمنا کند و منی خارج شود ،روزه اش باطل و علاوه بر قضا کفاره هم واجب می شود.(1)
اما اگر انسان نمی دانسته که استمنا روزه را باطل می کند و یقین داشته که برای روزه مشکلی ندارد (احتمال باطل شدن را نمی داد ) و این کار را انجام داده باشد، روزه اش صحیح است.(2)
خود ارضایی حرام و گناه کبیره است. عوارض نامطلوبی در دنیا و آخرت دارد .ضررهای زیاد بر جسم و روح انسان وارد می کند. کسی که مرتکب خود ارضایی شده، واجب است توبه کند. از خدا طلب عفو و بخشش نماید. اگر واقعا توبه کند و تصمیم بر ترک گیرد ،خداوند او را می بخشد.
پی نوشت ها:
1. آیت الله سیستانی ، توضیح المسائل ، م 1630.
2. همان ، م1631.