با سلام و آرزوي قبولي طاعات
آيا اين درست است كه مي گويند غسل حيض را بايد در روز سوم يا پنجم يا هفتم انجام داد؟مثلا عادت ماهيانه 4 روزه يا 6 روزه وجود ندارد؟ روزششم نمي توان غسل حيض را انجام داد و پاك شد؟اگر دسترسي به آب پس از پاكي نبود تكليف چيست؟ با سپاس فراوان.

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
1- هر زمان عادت ماهيانه تمام شود و خون بند بيايد، زن بايد غسل نمايد ،فرق نمي كند روز ششم باشد يا هفتم. اين حرف كه روز ششم نمي توان غسل نمود ، يا عادت ماهيانه 6 روزه وجود ندارد، صحيح نيست ، بلكه ممكن است عادت ماهيانه 6 روز و ممكن است 5 روز باشد. بعداز آن که زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و سایر عبادات اش غسل کند،هر چند در روز چهارم یا ششم باشد .(1)
2- بعد از پاك شدن از عادت ماهيانه، اگر آب در دسترس نباشد، براي نماز و امثال آن بايد تيمم نمايد . بعد از دسترسي به آب غسل نمايد.(2)
پی نوشت ها:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله466.
2. همان، مسأله468.