آيا سحر و جادو از نظر قران واقعيت دارد و با انجام آن تا چه حد مي توان به خواسته هاي خود رسيد

پرسش: آيا سحر و جادو از نظر قرآن واقعيت دارد و با انجام آن تا چه حد مي توان به خواسته هاي خود رسيد.

پاسخ: پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز.
سحر و جادو واقعیت دارد. قرآن وجود آن را تأیید کرده، ولی سحر و جادو که حرام و در حکم کفر است، از دست هر کس بر نمی آید. بسیاری از چیزهایی را که جادو و جنبل می نامیم، القاهای روحی و روانی است که به جهت پذیرش ما، تأثیرگذار شده است. ما می توانیم با اتکاء به خدا و با پناه بردن به او، از تأثیرهای روحی و روانی در امان باشیم.
سنت حاکم بر جهان، قانون عمومي اسباب و مسببات يا همان علت و معلول است. خداوند جهان را آفريده و آن را بر اساس قانون علت و معلول نظام داده است. اين نظام را بر همه اجزاي هستي حاکم کرده و اراده اش بر اين است که همه چيز از اين مجرا، يعني از طريق علت خودش و با نظم و نظام به وجود آيد و دوام يابد و از بين برود.
قانون علیت حکم مي کند که آهن تيز برنده باشد. اگر کسي از آن شمشيري ساخت و بر گردن کسي زد، آن گردن را ببرد. خدايي که چنين اثري در شمشير تيز قرار داده، به ما انسان ها حکم کرده که شمشير تيز براي زدن گردن فسادگران و ظالمان ستمگر و... است؛ نبايد آن را به گردن مظلومان بزنيد.
از طرف ديگر، خدا انسان ها را آفريده و به آن ها قدرت و توان داده، آنان را به سوي حق دعوت کرده، از پيمودن غير آن نهي کرده تا با اختيار و آگاهي رهرو حق يا باطل گردند. آنان هم مي توانند رهرو حق شوند و هم باطل. اين گونه نيست که امکان ظلم و ستم و تجاوز و... نداشته باشند؛ زيرا اگر اين امکان را نداشتند، امتحان معنا پيدا نمي کرد. بايد بتوانيد شمشير به گردن مظلوم بزنيد و شمشير وقتي به گردن او مي خورد، بايد آن را ببرد تا بتوان به شما گفت با شمشير به گردن مظلوم نزن. اگر نتوانيد بزنيد يا اگر شمشير نبرد، ديگر نمي توانيد بگوييد: نزدم و نبريدم.
سحر و جادو هم يک سبب است که ساحر با به کار بردن آن، بر کارهايي که حرام است، توانمند مي گردد. به قول قرآن مي تواند بين زن و شوهر اختلاف بيندازد و.... اگر بنا باشد اين سبب کارگر نباشد، بايد قانون علت و معلول نقض گردد و با وجود علت، معلول وجود نيابد. اين نقض سنت حاکم بر جهان، از خداي حکيم صورت نمي گيرد؛ همچنان که سنت امتحان خدشه دار مي شود. اما خدا براي بندگان پناهگاه قرار داده و آن، پناه بردن به خود او است. خدا اجازه داده سحر ساحر اثر کند؛ همچنان که اجازه داده استعاذه و پناه بردن مؤمن هم اثرگذار باشد و تأثير گذاري سحر ساحر را خنثي کند. بنابراين، خدا راضي نيست که بدخواهان به مقصود خود برسند؛ ولي براي در امان ماندن آنان لازم نيست قانون حاکم بر آفرينش را نقض کند؛ بلکه با همان قانون و با معرفي عامل قوي تر به بندگان خود، راه خنثي کردن اثر سحر ساحر را مي آموزد.
اين که مؤمنان به پناه بردن به خدا و خواندن دعاها و آيات وارد در اين موضوع با خلوص و تضرع دعوت شده اند، راه نجاتي است در برابر سحر ساحران. اگر خود را به خدا بسپاريم، هيچ ساحر و غير ساحري نمي تواند به ما ضربه اي بزند؛ زيرا که خدا در حق بندگان پناه جو، باطل کننده سحر است.
اما این که می گویند بخت فلان کس را بسته یا محبت فلان زن را از دل شوهرخارج کرده اند و ...، این ها بیش تر همان القاهای روحی و روانی است که ما با پذیرفتن آن ها به القا کنندگان میدان می دهیم. گاهی هم به افراد بی صلاحیت مراجعه کرده و با گرفتن دعاها و دستور عمل های غیر معتبر، به ترویج خرافات دامن می زنیم؛ در حالی که اصل مطلب، توهم و خیال بوده و واقعیت خارجی ندارد.
کسی نمی تواند بخت دیگری را ببندد و روند زندگی او را تغییر دهد. این ها همان "دمنده در گره ها" [النفاثات فی العقد] هستند که با القاهای شیطانی خود و پذیرش ساده لوحانه ما، به اهداف شوم خود می رسند. راه مقابله با این ها هم فقط ایمان و توکل و پناه بردن به خدا و توسل و تضرع به درگاه خدا و اولیای او است تا به اطمینان قلب برسیم، با مشکلات درافتیم، آن ها را حل کنیم، از سختی ها نهراسیم و شکسته نشویم؛ بلکه با تحمل و تدبیر، آن ها را به شادی تبدیل کنیم.
می توانید برای در امان ماندن از این امور، سوره مبارکه صافات، چهار قل، آیة الکرسی و دعای هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید.