تا چه زمانی از شب میتوان نماز لیله الرغایب را بجا آورد ؟

در اولین شب جمعه ماه رجب مابین نماز مغرب و عشا دوازده ركعت نماز به عنوان نماز لیله الرغایب مستحب است ، هر دو ركعت به یك سلام و در هر ركعت از آن یك مرتبه حمد و سه مرتبه انّا أنزلناه‘ و دوازده مرتبه قل هوالله احد می خوانی و چون فارغ شدی از نماز هفتاد مرتبه می گويی« اللهم صل علی محمد النبی الامّی و علی اله» پس بسجده می روی و هفتاد مرتبه می گویی « سبّوحٌ قدوسٌ رَبّ الملائكة وَ الرّوح» پس سر از سجده بر می داری و هفتاد مرتبه می گویی « رَبِّ اغفِر و أرحَم و تَجاوَز عَمّا تَعلَم إنَّك أنتَ العَلی الأعظَم» پس باز بسجده می روی و هفتاد مرتبه می گویی «سبّوحٌ قدوسٌ رَبّ الملائكة وَ الرّوح» پس حاجت خود را می طلبی كه إن شاء الله برآورده خواهد شد.(1)
چون به نظر مراجع معظم تقليد پایان وقت نماز عشا، نصف شب است. وقتی که شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کرده و تقسیم بر دو کنیم، نصف شب شرعی معین می‌شود. نصف شب شرعی غالباً حدود 11 ساعت و یک ربع بعد از اذان ظهر است.(1) وقت استحباب نماز مذکور بین نماز مغرب و عشاء است شما هر اندازه نماز عشاء را به تاخیر بیندازید می توانید این نماز را بخوانید چون بين نماز مغرب و عشاء صادق است البته قضای نماز مستحبی را به قصد رجاء مي توان خواند.
پی‌نوشت‌:
1. قمي شيخ عباس،مفاتيح الجنان، كتابفروشي علمي،سال1345ش،- ، ص 288
1. توضیح المسایل مراجع ،ج 1، م 739 و 740.