1-اگر زن یا مرد یکدیگر را در هنگام تخلی نگاه کنند چه حکمی دارد؟(در هنگام بول و .....)
2-لیسیدن آلت زن توسط همسر در صورتی که زبان داخل مهبل برده شود چه حکمی دارد؟اگر جایز است از نظر بهداشتی چطور؟یعنی اگر ترشحات مهبل زن وارد دهان همسر شود مشکلی از نظر شرعی و بهداشتی وجود ندارد؟
3-اگر آلت مرد با دست همسر تحریک شود و منی از او خارج شود حکم استمنا را دارد؟

پرسش 1:
احکام شرعي
شرح : 1-اگر زن يا مرد يکديگر را در هنگام تخلي نگاه کنند چه حکمي دارد؟(در هنگام بول و .....)
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز
زن و شوهر مي توانند در هنگام تخلي به يکديگر نگاه کنند.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، م 57.(مطابق با نظر آيت الله خامنه اي).
پرسش 2:
ليسيدن آلت زن توسط همسر در صورتي که زبان داخل مهبل برده شود چه حکمي دارد؟اگر جايز است از نظر بهداشتي چطور؟ يعني اگر ترشحات مهبل زن وارد دهان همسر شود مشکلي از نظر شرعي و بهداشتي وجود ندارد؟
پاسخ:

ليسيدن آلت زن توسط همسر در صورتي که زبان داخل مهبل برده شود ، از نظر شرعي حرام نيست؛ ولي مني نجس است و خوردنش حرام است. ترشحات ديگري که در موقع لذت بردن هاي جنسي از آلت تناسلي مرد يا زن بيرون مي آيد، پاک است؛ اما بنا به احتياط واجب نبايد خورده شود.(1) اين کار از کامجويي هاي غير متعارف محسوب مي شود .خوب است اجتناب شود. چون آلت تناسلى در معرض ابتلا به بيمارى هاى پوستى و رشد قارچ هاى مختلف مى باشد، از نظر بهداشتي ممکن است بيماري زا باشد.

پي نوشت:
1. سوال تلفني(02517746666) از دفتر آيت الله خامنه اي.

پرسش 3:
اگر آلت مرد با دست همسر تحريک شود و مني از او خارج شود حکم استمنا را دارد؟
پاسخ:

اگر آلت مرد با دست همسر تحريک شود و مني از او خارج شود ،اشکال ندارد .حکم استمناي حرام را ندارد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، اجوبه الاستفتائات ،س 788.