پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
عمو و دایی پدر و مادر و هم چنین عمه و خاله پدر و مادر هر چه بالا بروند ، بر فرزندان محرم هستند.(1)
لطفا هرگاه سوال شرعي مي پرسيد ، نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .
پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسأله2388.