با سلام
چه چیزهایی غسل را باطل می کند بخصوص غسل جنابت که با آن می شود بدون وضو نماز هم خواند؟

پاسخ:
@@با سلام وتشکر از ارتباط با این مرکز
اگر بعد از غسل یکی از مبطلات وضو (1) پیدا شود، غسل باطل نمی شود ، یعنی دوباره غسل کردن لازم نیست، ولی برای نماز باید وضو گرفته شود. مبطلات وضو با مبطلات غسل فرق می کند. البته چیزهایی که غسل را باطل می کند، بنا بر احتياط ، وضو را هم باطل می کند. اما بعضی از چیزهایی که وضو را باطل می کند ،غسل را باطل نمی کند.
چیزهایی که غسل را باطل می کند ، آن هایی می باشد که به واسطه آن ها غسل واجب می شود، مانند:1- جنابت. 2- خون حیض.3 - خون استحاضه. 4- خون نفاس. اگر یکی از این چهار چیز پیدا شود ،هم وضو باطل می شود و هم غسل واجب می شود.

هفت چيز وضو را باطل مى‏كند :
اول : بول ، و در حكم بول است .
دوم : غائط .
سوم : باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود .
چهارم : خوابى كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود ، ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود، وضو باطل نمى‏شود .
پنجم : چيزهائى كه عقل را از بين مى‏برد ، مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى .
ششم : استحاضه زنان كه بعداً گفته مى‏شود .
هفتم : جنابت ، بلكه بنابر احتياط مستحب هر كارى كه براى آن بايد غسل كرد .
پي نوشت:‌
1. مسأله 322 از توضيح المسائل آيت الله سيستاني :