لباسی که لکه کوچک خون روی ان بود به صورت اتفاقی وارد ماشین لباسشویی شد پس از اتمام کار متوجه شدم لکه روی لباس باقی مانده است باتوجه به اینکه لباس به صورت اتفاقی وارد ماشین لباسشویی شده بود من قبل از ان اقدام به برطرف کردن عین نجاست نکرده بودم ولی ماشین لبا سشویی به اب کر وصل است و لباسهارا5-6 بار اب میکشد ایا ان لباس پاک است لباسهای دیگر که همراه ان لباس داخل ماشین لباسشویی بودهاند چه طور من مقلد ایت الله جوادی املی ام در صورت در دسترس نبودن نظر ایشان بر اساس نظر امام(ره)پاسخ دهید

با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز
در صورتی که ماشین لباس شویی در هنگام شستشو متصل به آب کر باشد. بدون شبهه لباس ها پاک می شود و اگر موقع شسشو متصل به کر نباشد با توجه به اینکه ماشین لباس ها را چند بار می شوید و آب را تخلیه می کند. لباس ها پاک می شود.(1)
توجه داشته باشید که بعد از شستن لباس باقی ماندن اثر خون (رنگ خون بدون اینکه جرمی از خون باشد ) در آن اشکالی ندارد و نجس نمی باشد و لازم نیست که دوباره شسته شود.
پی نوشت :
1. سوال تلفنی از دفتر (7751199-0251) آیت الله جوادی آملی .